Get Adobe Flash player

Wnosząc opłatę za tzw. "pokładne" lub rezerwację
- czyli zastrzeżenie miejsca dla osoby żyjącej - pokrywamy koszt 
dzierżawy miejsca grzebalnego.
 

 1. Gdy rezerwujemy miejsce


  Uzgadniamy z Administratorem cmentarza -ks. Proboszczem - położenie oraz ilość miejsc rezerwacji (określamy, czy jest to
  1 miejsce pojedyncze? Czy 2 miejsca pojedyncze obok siebie? , czy miejsce na grób głębinowy?, czy na grób podwójny,
  bądź grobowiec?) Wnosimy ustaloną opłatę i z tym 

  rokiem

   liczymy okres rezerwacji 

  na 20 lat.

  Przykład: rezerwujemy i opłacamy miejsce w dniu 01 grudnia 2011 na 20 lat, więc ważna jest ona do roku 2031.


 2. Gdy wnosimy pokładne

  Opłacamy je na 20 lat, przy zgłoszeniu lub najpóźniej w dniu pogrzebu.


 3. Gdy pogrzeb wypada w czasie opłaconej rezerwacji

  Zachowujemy rok obowiązywania rezerwacji, a potem wnosimy pokładne – zawsze kierując się datą śmierci zmarłego.

  Przykład: Zarezerwowaliśmy miejsce 01 lutego 2005 r. na 20 lat, więc jest ona ważna do 

  roku 

  2025. Jeśli osoba, której dotyczy rezerwacja, umrze np. 05.05.2020 r., wówczas nie wnosimy pokładnego w dniu pogrzebu lecz czekamy do rocznicy śmierci,

  w roku ustąpienia rezerwacji, tj. 05.05.

  2025. 

  Wówczas wnosimy nowe pokładne na 2o lat (dalej kierując się datą śmierci) 4. Gdy przypada wznowienie rezerwacji lub pokładnego

  W dobrym tonie byłoby pojawienie się w biurze parafialnym przed ustaniem pokładnego lub rezerwacji, 

  jednak nie później niż 
  w miesiącu, który wyznacza data śmierci. Przykład: Jeśli pokładne  kończy się w dniu 20. rocznicy śmierci, np. 11 marca 2012 r., pojawiamy się w biurze nie później, niż do końca marca 2012 r. Jeśli rezerwacja kończy się 09 listopada 2011, przedłużamy ją podczas wizyty w biurze – nie później, niż do końca listopada 2011 r.


 5. Gdy spóźniliśmy się z odnowieniem pokładnego lub rezerwacji

  Ponieważ pokładne  i rezerwację wnosimy za stałą dzierżawę miejsca na cmentarzu, zgodnie z prawem, zobowiązani jesteśmy opłacać je za cały okres korzystania (wyjątek stanowi rezygnacja z miejsca pochówku, co wiąże się z likwidacją grobu). Zatem, gdy okres 20 lat rezerwacji lub pokładnego minął, zobowiązani jesteśmy do wznowienia z dniem przedawnienia poprzedniej. 

  Przykład: 20 lat od śmierci lub rezerwacji minęło 30.09.2004 a my zgłosiliśmy się w biurze 08.11.2011 (więc 7 lat i 2 mies. za późno), wówczas uiszczamy opłatę na kolejnych 20 lat, licząc od dnia przedawnienia (a nie pojawienia się w biurze) tj.: od 30.09.2004 do 30.09.2024.
     WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA 20 LAT DZIERŻAWY (od 2011 r.)

 • za grób pojedynczy - 300 zł (czyli 15 zł za rok)


 • za 2 groby pojedyncze obok siebie lub 1 grób podwójny - 2 x 300 zł = 600 zł
  & wznowienia dokonujemy dla każdej z tych osób oddzielnie, sugerując się datą śmierci lub w przypadku rezerwacji - rokiem jej ustania


 • za grób głębinowy (bez względu na ilość spoczywających w nim osób, ponieważ zajmuje tylko 1 miejsce) wnosimy opłatę tylko za pierwszego pochowanego w tym miejscu - 400 zł

  & podobnie dokonujemy wznowienia po 20 latach dzierżawy


 • za grób wieloosobowy, ale zajmujący obszarem tylko 2 miejsca pochówku - 2 x 300 zł = 600 zł
  & wznowienia dokonujemy oddzielnie dla każdej z kolejno pochowanych 2 osób (kierując się datą śmierci pierwszej z nich, lub w przypadku rezerwacji - rokiem jej ustania).

  Ponieważ grób nie zajmuje więcej niż 2 miejsca grzebalne, nie uwzględniamy osoby 3 i 4 pochowanych po 20 latach "na poprzednich"


 • za grobowiec wieloosobowy, murowany, zajmujący większy obszar, niż 2 groby pojedyncze - 300 zł od każdego dzierżawionego (zajmowanego/zarezerwowanego) miejsca.

  & wnosimy pokładne / rezerwację / wznowienie w zależności od zajmowanego obszaru. Przykład: rezerwując grobowiec 3-osobowy, opłacamy od razu 3 miejsca pochówku, ponieważ już od momentu wymurowania grobu, dzierżawimy 3 miejsca cmentarne.

  & Jeśli w grobowcu spoczywa już 1 osoba, to za nią wnosimy/wznawiamy pokładne kierując się datą śmierci, zaś za pozostałe 2 miejsca kontynuujemy rezerwację - do chwili śmierci tych osób.