Get Adobe Flash player

Parafia P.W. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej
PROBOSZCZ KS. KAN.wojciech murawski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17.06

 • DZIŚ XI NIEDZIELA ZWYKŁA. Msze św. o godz. 10:00 i 12:00
  z liturgią dla dzieci
 • Zapraszam na nabożeństwa do NSPJ, które odprawiane będą w dni powszednie po Mszy św. wieczornej; w niedziele i święta po Mszy św.
  o godz. 10:00 oraz 12:00
 • Próby dla kandydatów do Bierzmowania: we wtorek (10:00) i czwartek (15:30 - tylko funkcyjni).
  W czwartek o godz. 16:00 spowiedź przed Bierzmo-waniem,
  a w piątek po Mszy wieczornej o godz. 18:00 sprzątanie
  i dekorowanie kościoła przez młodzież bierzmowaną.
 • Msze św. na zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 2017/2018: - w czwartek: dla szkół średnich o godz. 18:00
  w kościele parafialnym;
  w piątek: dla klas IV-VII SP i G
  o godz. 07:30 w kościele;
  dla klas 0-III SP o godz. 09:00
  w kościele
 • W sobotę 23 czerwca o godz. 12:00 ks. bp Wiesław Śmigiel udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Zapraszam serdecznie na tę uroczystość parafialną
 • Przyszła Niedziela to Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
  i pierwsza niedziela wakacyjna. Przypominam rodzicom i dzieciom, że w wakacje również obowiązują ich praktyki religijne, a więc przede wszystkim obecność na Mszy św. niedzielnej. Od godz. 11:30 zapraszam na modlitwę różańcową za dusze w czyśćcu cierpiące i konających. W Świerczynkach odpust Narodzenia św. Jana Chrzciciela
   
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej zaprasza do udziału w VII Pieszej Pielgrzymce śladami męczeń-stwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszko - z Górska, miejsca porwania, do tamy we Włocławku, miejsca znalezienia ciała (w dniach 22 – 24 czerwca.) To około 75 km
  z dwoma noclegami: w Toruniu
  i Nieszawie. Zapisy: Biuro KSM DT, Tel. 501937378;
  ksm@diecezja-torun.pl 

szczęść wam boże!

BIERZMOWANIE
SOBOTA 23 CZERWCA, 12:00


INTENCJE MSZALNE
17.06

 • 18.06, PONIEDZIAŁEK 
  17:00 *dziękczynna za jubileuszową pielgrzymkę APDC na Jasną Górę i w intencji jej uczestników
  18:00
  Helmuta w 15 r. śmierci, Pelagię i Bronisława Słabisz oraz Adama Stępień 
 • 19.06, WTOREK
  16:00 +Władysława i Tomasza Łuczak
 • 20.06, ŚRODA 
  18:00 + Jana i Mariannę Pokrywczyńskich oraz Jana i Sabinę Śladewskich

 • 21.06, CZWARTEK

  18:00 +Stanisława Penkalskiego
  w 3 r. śmierci; Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2017/18 dla Szkół Średnich

 • 22.06, PIĄTEK
  07:30 *Msza św. na zakończenie r. szk. i kat. 2017/18 dla SP kl. IV – VII i G
  09:00 * Msza św. na zakończenie r. szk. i kat. 2017/18 dla SP kl. 0 – III 18:00 + Antoniego w 29 r. śmierci
  i Mariana Rusek oraz rodziców
  z obojga stron, Edwarda Krzysztoń, Tomasza i Marię Suduł oraz
  o zdrowie dla Józefy, Władysławy
  i Zbigniewa
 • 23.06, SOBOTA
  12:00 *za parafian; w int. bierzmowanej młodzieży; +Danutę Zydel w 9 r. śm.
  18:00 +Jana Drewnowskiego oraz Józefę i Michała Biskup
 • 24.06, NIEDZIELA
  08:00 +Marię Baj;
  + Jana z okazji imienin, Martę
  i Władysława Marcinkowskich oraz Franciszka Łapińskiego
  10:00 +Tomasza Pawlikowskiego oraz Stanisława i Teofilę Żydek;
  +Jana Drużyńskiego z okazji imienin i Dnia Ojca
  12:00 +za dusze w czyśćcu cierpiące i konających
  14:00 *Jubileusz 25 – lecia Sakr. Małżeństwa Krzysztofa i Wiesławy Kędzierskich


NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

W czerwcu przypada Święto Serca Pana Jezusa, o którego ustanowienie poprosił On sam. Zasadniczymi elementami nabożeństwa czerwcowego są adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Litania do Najświętszego Serca Jezusowego. 


Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Maryja nie chce jednak „skupiać” całej uwagi ludu Bożego na sobie. Wiedzie go bowiem do swojego jedynego Syna. Dlatego też czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono - jak nauczał papież Leon XIII - „symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” Jezusa do wiernych. 

Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie, pojawiły się dość późno, bo dopiero w XIX wieku. Sam kult Serca Jezusowego został już wcześniej zainicjowany przez św. Małgorzatę Marię Alacoque - francuską wizytkę. Zakonnica ta w drugiej połowie XVII stulecia doświadczyła objawień Pana Jezusa, który wzywał ją do upowszechnienia w całym Kościele nabożeństwa ku czci swojego Serca. 

Kult Serca Jezusowego przybierał najrozmaitsze formy. Samo zaś nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku za sprawą innej zakonnicy - Anieli de Sainte-Croix. Otóż podczas dziękczynienia po przyjęciu Jezusa w Komunii św. pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować czerwiec Sercu Jezusa. Podzieliła się tym pomysłem z innymi. Była to myśl na tyle trafna, że została dosyć szybko oficjalnie zaakceptowana przez kościelną hierarchię. 

W Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju. 

Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Historia powstania tej Litanii jest dosyć ciekawa. Gdy w XVIII wieku w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, aby wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. Początkowo modlitwa ta składała się z 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7, dzięki czemu Litania licząca 33 prośby upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi. 

Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca Jezusowego był Ojciec Święty Jan Paweł II, który wielokrotnie dawał wyraz swej radości z faktu, że w Polsce ta forma pobożności jest wciąż obecna. W Elblągu w 1999 r. powiedział: „Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana”. Jest to pochwała, ale i zadanie dla nas - katolików, rodaków Jana Pawła II. Zadanie, aby te nabożeństwa przetrwały i były kultywowane przez kolejne pokolenia.

http://www.niedziela.pl/artykul/79457/nd/Czerwiec---miesiac-pelen-Serca


Msze święte niedzielne:
w Złejwsi Wielkiej: 8:00 i 12:00  
w Pędzewie: 10:00
oraz w soboty o 18:00

w dni powszednie:
18:00; we wtorki o 17:00
/w okresie kolęd wg harmonogramu na bieżąco publikowanego na www
oraz w gablocie/

Biuro parafialne 
czynne codziennie pół godziny
po wieczornej Mszy świętej


PAMIĘTASZ O CODZIENNEJ MODLITWIE?